Båtar

HELMI

1880

Sandkilen Helmi byggdes av Erik Andersson på Svartlöga, i början av 1880-talet och hade sin hemmahamn på Blidö fram till 1946. Den numera 125-åriga och k-märkta Helmi har en lång historia som fraktfartyg i Stockholms skärgård och är idag en viktig del av skärgårdens kulturarv.

Modellen är i skala 1:25 (63 cm).