• laser_1_1000x600
  • laser_2_1000x600

Laser

Internationellt sett tillhör Lasern de absolut största jolleklasserna och båten är populär bland såväl ungdomar som vuxna erfarna seglare. Enbart i Sverige finns ca 4 000 Laserseglare. Lasern – som blev OS-klass vid OS i Atlanta 1996 – erbjuds som halvmodell i skala 1:10 (38 cm lång) och kan beställas med eller utan mast. Lasern har bland annat använts som utställningsmodell på Allt för Sjön.

Promero Boats AB • Slupskjulsvägen 42 • 111 49 Stockholm • Tel: +46 (0)70 590 23 97 • Email: boats@promero.se
Powered by Warp Theme Framework